Liga proti rakovine musí teraz rozhodnúť o použití vyzbieraných financií počas roka.

Sourced through Scoop.it from: www.webnoviny.sk

See on Scoop.itSlovakia.Slowakei.LaSlovaquie.Slowacja.Szlovákia

Reklamy