Odkazy z krátkych náhodných znakov sa dajú odhaliť hrubou silou.

Sourced through Scoop.it from: tech.sme.sk

See on Scoop.itJan Vajda Attorney at Law

Reklamy